یازدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا؛ آینده سیاسی بن سلمان در پرتو قتل جمال خاشقچی (خلاصه راهبردی)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، بن سلمان، ترکیه، خاشقچی، عربستان سعودی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای روح الله طالبی آرائی /
همکاران : خانم رقیه مهاجری /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
شرکت کنندگان در نشست های کارشناسی : آقای محمدعلی مهتدی / آقای روح الله طالبی آرائی / آقای علی اکبر اسدی / آقای احمد دستمالچیان /