بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 16219-v2.pdf 16219-v2.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /
همکاران : آقای محمدحسین معماریان / آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای سیدسجاد پادام / آقای هادی ترابی فر / آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای میثم خسروی / آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محمدرضا عبداللهی / خانم عاطفه جلالی موسوی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /