بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 18. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...)

توضیحات
فایل : 16243.pdf 16243.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : رسانه، رسانه های دولتی، صداوسیما، لایحه بودجه سال 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان /
همکاران : آقای سید یوسف مرادی /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای کرم الله دانش فرد /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /