بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 27. بخش کشاورزی

توضیحات
فایل : 16252.pdf 16252.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : بودجه 1398، منابع طبیعی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای پژمان اعلائی بروجنی / آقای محسن بابایی / آقای امیر یونسیان /
مدیر مطالعه : آقای مهران برادران نصیری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /