بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 57. تبصره «16» بندهای «الف»، «ب» و «ج» ـ تسهیلات قرض الحسنه

توضیحات
فایل : 16291.pdf 16291.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ازدواج، قرض الحسنه، لایحه بودجه سال 1398

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /