سفر پمپئو به غرب آسیا؛ اهداف و مأموریت ها

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، ایران، غرب آسیا، پمپئو