اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»

توضیحات
فایل : 16361.pdf 16361.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین هرورانی / آقای سامان پناهی /
همکاران : آقای محمدصالح عطار / آقای محمد آدمی / آقای صادق جعفرزاده / خانم سعیده علیدوست /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی /