دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی

توضیحات
فایل : 16359.pdf 16359.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شاهین جوادی / خانم زهرا کاویانی / خانم فاطمه عزیزخانی / خانم مریم احمدیان / آقای سیدامیر سیاح / آقای امید شریفی / آقای حسین هروریان / آقای سعید غلامی باغی / آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای حسین عبدالهی / آقای میثم خسروی / سید مهدی حسینی / آقای محمدامین صلواتیان / آقای سید محسن علوی منش / آقای سیدسجاد پادام / آقای حسین رجب پور / خانم سهیلا خردمندنیا /
مدیر مطالعه : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای سیدعلی روحانی /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) /