اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

توضیحات
فایل : 16421.pdf 16421.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی