واکنش رژیم صهیونیستی، کنگره و اندیشکده های آمریکایی به: همکاری های راهبردی دولت ترامپ با عربستان الف) توافقنامه فروش تسلیحات، ب) توافقنامه همکاری های اتمی

توضیحات
فایل : 16419.pdf 16419.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، توافق اتمی، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، لابی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طهمورث غلامی / آقای حسین مرادی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی امیری /
ناظر علمی : آقای مصطفی دلاورپور اقدم /
متقاضی : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی /