بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارت ها

توضیحات
فایل : 16445 (1).pdf 16445 (1).pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تأمین مالی، جبران خسارت، سیل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدسجاد پادام / آقای سیدعباس پرهیزکاری / خانم عاطفه جلالی موسوی / آقای سید محمدحسین فاطمی / آقای محمدحسین معماریان / آقای سیدهادی موسوی نیک / خانم نرگس صادقی / آقای سیدعلی روحانی / آقای سید محسن علوی منش / خانم زهرا ذاکری / آقای ایمان تهرانی / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای محمدامین صلواتیان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی ششده /