ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

توضیحات
فایل : 16458 (1).pdf 16458 (1).pdf
دفاتر : معاونت پژوهشی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیداحسان خاندوزی /
همکاران : آقای سینا کلهر / آقای سیدعلی محسنیان / خانم آسیه ارحامی / آقای موسی بیات / آقای محمدرضا شمسا / خانم فاطمه سادات میراحمدی / آقای احمد حکیم جوادی / آقای رسول آقاداداشی / آقای میثم عظیمی / آقای محمد صالح عطار / آقای سید محسن علوی منش / آقای هادی ترابی فر / آقای امیرحسین مهندسی / آقای سیدسجاد پادام / آقای سید محمدحسین قریشی / خانم فاطمه میرجلیلی / خانم پریسا علیزاده / آقای فریدون اسعدی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / خانم نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی / آقای حجت ورمزیاری / آقای پژمان اعلائی بروجنی / محمدرضا مالکی / آقای سامان یوسفوند / آقای یاسر باقری / خانم مریم رهبری / خانم فهیمه غفرانی / خانم مریم رهبری /
ناظر علمی : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمد حسن معادی رودسری /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) /