اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»

توضیحات
فایل : 16361-1.pdf 16361-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی