اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل ونقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)»

توضیحات
فایل : 16552.pdf 16552.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی