اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تصویب تشریفات (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند (الف) ماده (50) و ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی»

توضیحات
فایل : 15803-1.pdf 15803-1.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی