راهبرد پژوهشی مؤسسه امریکن اینترپرایز در قبال جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان

برچسب ها

فارسی : تحریم، جلسات استماع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مراکز مطالعاتی آمریکا، نومحافظه کاران