اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» شور دوم (فصول اول تا سوم)

توضیحات
فایل : 15400-3.pdf 15400-3.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو / آقای هادی ترابی فر / آقای سینا ضیایی /
همکاران : آقای امید عطائی / خانم فاطمه میرجلیلی / خانم سیده مریم موسوی / آقای ابراهیم مقصودی / آقای مهران برادران نصیری / آقای محسن بابایی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای ابوالفضل درویشوند /
مدیر مطالعه : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای علی مروی / آقای داریوش ابوحمزه /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد غفارزاده /