ارزیابی فعالان کسب وکار از آخرین وضعیت بازارها تابستان 1398 (گزارش 2 نشست)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان