نقش و جایگاه فراکسیون ها در پارلمان های جهان (آلمان، ایتالیا، انگلستان، اتریش، مجارستان، بلغارستان، استونی و ایالات متحده)

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان