رمزگشایی 30 اقدام تروریستی، ضدحقوق بشری و تنش آفرین دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تأکید بر دکترین مقاومت هوشمند و جهادی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان