بررسی مقایسه ای مواضع سازمان ملل، کمیسیون و پارلمان اروپا نسبت به وضعیت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان