اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان