کارآمدسازی شوراهای اسلامی (1) بررسی شیوه‏های انتخاب و عزل شهرداران در کشورهای آلمان، انگلستان، دانمارک، ژاپن و فرانسه

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان