اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام دولت به شکایت علیه هالیوود (صنعت سینما و تلویزیون آمریکا) به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران»

توضیحات
فایل : 16744.pdf 16744.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان / آقای سید باقر نبوی ثالث / آقای هیبت الله نژندی منش /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /