بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 43. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی (صداوسیما، شورای نظارت، خبرگزاری جمهوری اسلامی و ...)

توضیحات
فایل : 16839.pdf 16839.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : رسانه، رسانه های دولتی، صداوسیما، لایحه بودجه سال 1399

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی محسنیان /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /