بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 49. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان

توضیحات
فایل : 16845.pdf 16845.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : تربیت بدنی، قانون بودجه، لایحه بودجه، ورزش و جوانان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مرادی /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /