اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه استفساریه تبصره «4» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل»

توضیحات
فایل : 16849.pdf 16849.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای حسن امجدیان /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /