اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «10» ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش»

توضیحات
فایل : 16854-1.pdf 16854-1.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای صادق ستاری فرد /