اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده شده از شورای نگهبان (3))

توضیحات
فایل : 14934-7.pdf 14934-7.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواهری طهرانی / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی /
ناظر علمی : آقای حامد ناظمی / آقای احمد حکیم جوادی /