اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 6. فصل چهارم- ساختار سازمانی

توضیحات
فایل : 16873.pdf 16873.pdf

برچسب ها

فارسی : تشکیلات تفصیلی، تشکیلات دولت، ساختار سازمانی، ساختار سطح خرد، ساختار سطح کلان، طراحی ساختار

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فهیمه غفرانی /
همکاران : آقای مهدی میرحسینی زواره / آقای اکبر شکوهی / آقای داود عبادیانی / آقای ابوالفضل درویشوند / آقای علی بهادری جهرمی / آقای حامد ناظمی / آقای طه یوسفی / آقای میلاد قطبی / آقای سیدمحمدهادی راجی / آقای محمد برزگر خسروی / آقای رضا واعظی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا مالکی / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /