اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی»

توضیحات
فایل : 16878.pdf 16878.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی نیکی قشلاق /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای سیدعلی روحانی / آقای حسن حیدری /