اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم - فصول هشتم تا دهم) (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15400-10.pdf 15400-10.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : ارزش افزوده، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو / آقای هادی ترابی فر / آقای محمد سعید آقا محمد حسین تجریشی /
همکاران : آقای حامد ناظمی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای صادق ستاری فرد / آقای موسی بیات / آقای محسن بابایی / آقای مهران برادران نصیری /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /