بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 59. اعتبارات آسیب های اجتماعی

توضیحات
فایل : 16881 (1).pdf 16881 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : آسیب های اجتماعی، اعتیاد، حاشینه نشینی، طلاق، کودکان آسیب پذیر

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان یوسف وند / آقای محسن کرمانی نصرآبادی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای محمدرضا مالکی /
همکاران : آقای علی خلیلی /