بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 68. توسعه هدفمند صنایع تبدیلی و تکمیلی چغندر قند

توضیحات
فایل : 16902.pdf 16902.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر پرهمت / آقای پژمان اعلائی بروجنی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای جمال محمد ولی سامانی / آقای محمدتقی فیاضی /