درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (4) بررسی مشکلات و چالش های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش

توضیحات
فایل : 16943.pdf 16943.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / حسین نصیری /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /