تحلیل راهبردی فروپاشی توافق کاهش عرضه اوپک پلاس: اثرات آن بر بازار جهانی نفت و منافع انرژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : 16590 (1).pdf 16590 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای فریدون اسعدی / گروه کارشناسان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای محمدحسین معادی رودسری /