درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (7) چالش ها و راهکارهای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه

توضیحات
فایل : 16953.pdf 16953.pdf
دفاتر : معاونت پژوهش های فرهنگی - اجتماعی

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن کرمانی نصرآبادی / آقای سامان یوسف وند / آقای صادق پیوسته /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /