درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (10) سناریوهای بازگشایی مدارس پس از کرونا

توضیحات
فایل : 16955.pdf 16955.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /