بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وام قرض الحسنه ازدواج

توضیحات
فایل : 16958.pdf 16958.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم آسیه ارحامی / خانم اکرم باجلان /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /