اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار»

توضیحات
فایل : 16978.pdf 16978.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصلاح محدوده، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، توسعه، قانون، مقررات، منطقه آزاد، چابهار

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سید علی روحانی /
تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی نیکی قشلاق / دکتر صمد عزیزنژاد /
ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /