اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» (اعاده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 14934-8.pdf 14934-8.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی که در تاریخ 1/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در راستای بند «2» اصل یکصد و دهم قانون اساسی (نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) و به جهت مغایرت با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ازسوی شورای نگهبان جهت رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده شده است. کمیسیون اقتصادی در تاریخ 2/2/1399 جهت رفع این ایرادات، بر مصوبه قبلی مجلس (مورخ 1/11/1398) اصرار کرده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی / آقای علی عبدالاحد /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /