اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری» (اعاده از شورای نگهبان(۱))

توضیحات
فایل : 16774-1.pdf 16774-1.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اولویت قائل شدن برای برای جذب داوطلبان بومی و تحقق عدالت استخدامی در تاریخ 7/11/1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت بررسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 23/11/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام در مفاهیم «بومی» و «کلان شهر» و همچنین اطلاق تبصره آن و مغایرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسی به مجلس اعاده گردید. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات مذکور مصوبه خود را در تاریخ 21/2/1399 به تصویب رسانده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین محمدی احمدآبادی /
ناظر علمی : آقای علی عبدالاحد / آقای احمد حکیم جوادی /