صنعت ماشین سازی کره ‏جنوبی؛ حرکت از جامعه‏ سنتی به سوی جامعه مدرن

توضیحات
فایل : 17053.pdf 17053.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
هدف این گزارش بررسی اقدامات دولت کره در حمایت از صنعت ماشین سازی و احصای تجربیات موفق آن برای تدوین بسته های حمایتی از صنعت ماشین سازی کشور است. کره جنوبی، همواره در دهه های اخیر، در تولید، صادرات و واردات ماشین آلات و تجهیزات، جزء 10 کشور پیشرو بوده است. دولت کره برای رسیدن به این جایگاه، از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته است با هوشمندی، از منابع و توان بخش خصوصی در جهت اجرای سیاست های متنوع خود در راه توسعه این صنعت، منتفع شود. براساس یافته های این گزارش، ازجمله این ابزارها، می توان به وضع و پیاده سازی قوانین مختص این رشته صنعت اشاره کرد، که در بازه سال های 1960 تا 2010، بالغ بر ده قانون مختلف برای حمایت از ماشین‏سازی، تصویب و اجرا کرده که نشان از مداومت و پیوستگی سیاست ها برای دستیابی به هدف توسعه ای دارد. همچنین ایجاد نهادهای واسط و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی (ازجمله انجمن صنعت ماشین سازی، تعاونی مالی ماشین سازی، مرکز تبادل و حراج ماشین آلات، مؤسسه آموزش فناوری، مؤسسه تحقیقات و بازرسی ماشین آلات کره، انجمن تحقیقات فناوری ماشین سازی، بنیاد ارتقای مشترک صنعت ماشین سازی و انجمن صنعت تجهیزات کارخانه ای کره جنوبی) و واگذاری اختیارات لازم به آنها و مشوق های خاص صادراتی، از دیگر اقدامات دولت کره‏ جنوبی برای رشد ماشین‏سازی در این کشور است. شایسته ذکر است که موفقیت این سیاست ها مستلزم به کارگیری مجموعه ای از سیاست های کلان اقتصادی از جمله سیاست توسعه صادرات و ثبات اقتصاد کلان نیز بوده است.

برچسب ها

فارسی : سیاست های حمایتی، صنعت ماشین سازی کره، ماشین آلات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا اسدی فرد / آقای مصطفی محسنی کیاسری / خانم فاطمه کنعانی /
همکاران : خانم فاطمه میرجلیلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /