پژوهشی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (45) ویروس کرونا و آموزش عالی: ملاحظات سال تحصیلی 1400-1399

توضیحات
فایل : 17059.pdf 17059.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ
خلاصه :
بنا بر اعلام مقامات رسمی وزارت بهداشت، موج جدید اپیدمی کرونا در فصل پاییز و زمستان اوج می گیرد، همزیستی کووید 19 با ویروس شایع آنفولانزا در این فصول، شرایط کنترلی و مهار بیماری را به مراتب سخت تر خواهد کرد. عمده ترین اقدام دستگاه های متولی آموزش عالی کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1398، تعطیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از آموزش های از راه دور بود. گزارش حاضر قصد دارد به منظور آمادگی بیشتر دانشگاه ها جهت حفظ سلامتی دانشگاهیان در سال تحصیلی 1400-1399 از یک سو و کمک به بهبود کیفیت آموزشی و برقراری عدالت آموزشی ازسویی دیگر، ملزومات بازگشایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد توجه قرار دهد.

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین نصیری / آقای یوسف زراعت کیش /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /