اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی»

توضیحات
فایل : 17056.pdf 17056.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی
خلاصه :
حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با اقدامات جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. بر همین اساس مواد متعددی در قوانین و اسناد بالادستی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین اختصاص داده شده است. علاوه بر قانون اساسی و اسناد بالادستی، با توجه به دغدغه های مسئولان نظام نسبت به اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ماهیت استکبارستیزانه انقلاب اسلامی، قوانین متعددی ازجمله قوانین «الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین»، «تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه»، «حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین» و «اعلام روز 29 دی ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطین» تصویب شده است. همچنین در راستای مقابله با اقدامات خصمانه رژیم اشغالگر قدس و کاهش خلأهای تقنینی در این حوزه، در تاریخ 11 دی ماه 1398 پیش نویس طرح دوفوریتی «تشدید مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی» متشکل از 16 ماده توسط کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین جهت اظهارنظر کارشناسی به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شد. اظهارنظر کارشناسی معاونت سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش ها به کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ارسال شد. در نهایت طرح با انجام برخی اصلاحات و اعمال برخی از نظرات مرکز پژوهش ها، در تاریخ 23/02/1399 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این طرح با قید دو فوریت در صحن مجلس به تصویب رسید و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
با توجه به اهمیت موضوع و قید دوفوریتی بودن طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روزهای 24 و 27 اردیبهشت ماه 1399 با حضور دستگاه های مربوطه، جلساتی را برای بررسی طرح مذکور برگزار کرد و با انجام اصلاحاتی آن را در 16 ماده در تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1399 به تصویب رساند.