پژوهشی خبرنامه تحولات انرژی (39) دوره دهم (با محوریت بررسی رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با شیوع کرونا در بخش انرژی)

توضیحات
فایل : 17081.pdf 17081.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن
خلاصه :
• عوامل اثرگذار در افزایش 5 درصدی متوسط قیمت نفت در هفته منتهی به 4 مه 2020 عبارتند از:
الف) کاهش شدید در تعداد دستگاه های دکل حفاری آمریکا و رسیدن به رکورد کمترین تعداد در هشتاد سال اخیر؛
ب) کاهش محدودیت های تردد و قرنطینه در بسیاری از کشورها؛
ج) کاهش میزان تولید نفت ازسوی تولیدکنندگان آمریکایی و همچنین کشورهای موسوم به اوپک پلاس؛
• بر اساس گزارش شرکت گازپروم روسیه 8/6 درصد از درآمدهای این شرکت و 17 درصد از سود خالص آن در سال 2019 کاسته شده است. این کاهش درآمد ناشی از افت فروش گاز (افت 3 درصدی از مجموع رقم 507 میلیارد متر مکعب در سال 2019) و تأثیرات کاهش قیمت جهانی گاز بوده است.
• شیوع ویروس کرونا سطح تقاضای برق اروپا را 14 درصد کاهش داد و به همین ترتیب از تقاضای گاز و زغال سنگ مورد نیاز برای تولید برق در نیروگاه ها نیز کاسته شد.
• هم زمان با کاهش قیمت نفت، تقاضا برای ذخیره سازی نفت در فجیره افزایش یافت.

برچسب ها

فارسی : آمریکا، برزیل، روسیه، فرانسه، نروژ، کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران : آقای وحید محمدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری / آقای فریدون اسعدی /