بررسی عملکرد آموزش یک مهارت به دانش آموزان (موضوع ماده (6) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش)

توضیحات
فایل : 17099.pdf 17099.pdf

برچسب ها

فارسی : آموزش یک مهارت،، فنی وحرفه ای، ماده (6) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، مهارت آموزی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای موسی بیات /
تهیه و تدوین : خانم محبوبه محمدعلی /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /