پژوهشی درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (49) تأمین و مصرف بهینه تجهیزات حفاظت شخصی

توضیحات
فایل : 17108 (1).pdf 17108 (1).pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی
خلاصه :
بیماری ناشی از کووید 19 با سرعت در جهان گسترش یافته است. ازجمله اقدامات مناسب برای جلوگیری از انتقال ویروس، استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) است. در حال حاضر تعداد مبتلایان به این بیماری در جهان از مرز هفت میلیون نفر گذشته است و کشورها با چالش دسترسی ناکافی به این کالاها مواجهند. انتظار می رود با ادامه پیشروی بیماری، همچنین بروز موج های بعدی آن تا زمان انجام واکسیناسیون عمومی در دنیا، به دلیل افزایش میزان تقاضا برای این تجهیزات، دنیا همچنان با کمبود آن مواجه باشد. بخشی از این تقاضا به منظور تأمین نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی بخشی دیگر به دلایلی نظیر: مصرف در موارد غیرضروری، مصرف بی رویه و اِشکال در زنجیره تأمین شکل می گیرد و موجب افزایش حجم کمبودها در دنیا می شود که قابل مدیریت است. هرچه بیماری بیشتر گسترش یابد، تأثیر کمبودها بیشتر مشخص می شود و این عامل ضمن ایجاد فضایی برای ورود کالاهای غیراستاندارد، تأثیر منفی در مقابله مؤثر با بیماری ایجاد می کند. لذا لازم است ضمن برآورد نیاز واقعی و تأمین بهنگام این تجهیزات، از مصرف غیراصولی و غیرمنطقی آن تا حد امکان پیشگیری کنیم. این گزارش توصیه های لازم برای بهینه سازی تأمین و مصرف تجهیزات حفاظت شخصی را برای دوران همزیستی با کووید 19 ارائه می دهد.

برچسب ها

فارسی : کرونا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد بختیاری / خانم مریم رهبری /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط /