پژوهشی نگاهی بر قانونگذاری در بخش سلامت در ده دوره مجلس شورای اسلامی

توضیحات
فایل : 17110.pdf 17110.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی
خلاصه :
سابقه قانونگذاری در ایران به بیش از یکصد سال می رسد که چهل سال از این دوران مربوط به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه می شود. علاوه بر این براساس قانون اساسی هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدتی مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
در این گزارش به بررسی توصیفی قوانین مصوب در حوزه سلامت پرداخته و سعی شده علاوه بر تدوین فهرست قوانین و وضعیت طرح ها و لوایح اعلام وصول شده در حوزه سلامت به بررسی قوانین شاخص هر دوره نیز پرداخته شود.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اخوان بهبهانی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط /