طرح و لایحه اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی»

توضیحات
فایل : 15869-5.pdf 15869-5.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی
خلاصه :
طرح فوق الذکر که ابتدا در جلسه مورخ 5/3/1398 مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به تصویب رسیده بود، پیش از این چهار مرتبه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و در سه مرحله اخیر، مجلس شورای اسلامی با اصلاح در عنوان در قالب ماده واحده به عنوان «طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی» به تصویب رسانید. شورای محترم نگهبان طی سه مرحله اظهارنظر، مصوبه مجلس را مغایر با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی دانسته به نحوی که در اظهارنظر اخیر نیز ایراد سابق را کماکان به قوت خود باقی دانست. در این گزارش به بررسی مفاد مصوبه مجلس و ایراد شورای محترم نگهبان خواهیم پراخت.

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن امجدیان /
ناظران : آقای علی عبدالاحد /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی /